Carte Blanche

Mathew Tom
Perfect Future

Opening: Woensdag 6 juni om 20 uur
Van 6 t/m 20 juni geopend op afspraak
Mathew Tom is een Amerikaanse kunstenaar die momenteel in Enschede verblijft als gast van ARE (Artist Residency Enschede). Tom studeerde tot 2011 aan het Goldsmiths college in Londen en daarvoor, tot 2008, aan de kunstacademie van Chicago.
Zijn belangstelling voor spiritualiteit en materialisme leiden tot een combinatie van deze, op het eerste gezicht, onverenigbare ideeën. Tom’s schilderijen benadrukken symmetrie en een extreme nauwkeurigheid. Deze keuze is gebaseerd op de invloeden van oosterse religies op de kunstenaar. In het bijzonder de ideeën van Maya (illusie) die stellen dat er twee werkelijkheden bestaan – het stoffelijke en het denkbeeldige.
De werken zelf verwijzen met een ironische blik naar een stilering van de natuur. En grijpen terug op de esthetische debatten over decoratie en haar relatie tot de massaconsumptie.
Belangstellenden die deze expositie na de opening nog willen bekijken kunnen contact opnemen met: b93@b93.nl of areholland@gmail.com