‘Met tekeningen probeer ik de werkelijkheid te onderzoeken. Ik filosofeer over het leven en dat roept beelden en flarden van verhalen op. Deze beelden nodigen weer uit om verder te denken en tekenen en zo ontstaat een grote serie beelden die samen een verhaal gaan vormen. Ik ben vooral geinteresseerd in het zoeken naar en verschuiven van de grens van het bewuste en het onbewuste. Kan ik met tekenen dieper doordringen in mijn eigen onbewuste en daar iets van blootleggen? En kan ik met deze visuele vorm van communicatie ook de toeschouwer op dit niveau aanspreken?

Een centraal thema in mijn werk is het ‘comfortably numb’ zijn, aangenaam verdoofd. Hoe wil je je leven leiden, open, aanraakbaar, kwetsbaar, op de grens van het onaangename of rustig, makkelijk en comfortabel maar teruggetrokken en verstopt? Zorgzaamheid en contact versus zorgeloosheid en eenzaamheid. Comfort versus pijn. Leven versus slapen. Wat is ‘echt’ en hoeveel leven kan je aan? Met dit thema speel ik, ik toon beide kanten, wil doordringen in de ander en daar iets losmaken. Met een prettig beeld aantrekken en dan iets onaangenaams vertellen? Of toch langzaam in slaap sussen? Wat is waar en wat niet?

Ik geloof niet in de waarheid. De wereld is onbegrijpelijk, te groot en onbevattelijk voor een mens. Denk alleen al aan de schoonheid van de natuur. Zoveel onverwachte lijnen, vlakken, kleuren. Daarin kun je verzuipen, ten onder gaan. Niet te bevatten en dat is ook goed want in het begrijpen ligt de onderwerping en de saaiheid op de loer. Maar door veel kleine glimpen van wat ‘echt’ en ‘waar’ is maken probeer ik de waarheid wel te omsingelen, te verstrikken in een web. Door inzoomen en afstand te nemen misschien hanteerbaar te maken. Ik ben een spiegel, een fantast en een leugenaar…..’

De expositie duurt tot en met donderdag 1 november
Voor informatie over verdere openingstijden: 06 10505813

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *