Over b93

Doelen van de stichting​

De stichting heeft ten doel:
a. het creëren en het ter beschikking stellen van werkruimte aan beeldende kunstenaars in de gemeente Enschede;
b. een beleid te voeren, waardoor tegen een betaalbare prijs voor lange tijd ateliers ter beschikking komen;
c. contacten leggen met kunstenaars uit binnen- en buitenland om tot een culturele uitwisseling te komen;
d. de mogelijkheden van kunstenaars te vergroten om zich te manifesteren op een breder terrein;
e. het steunen van kunstenaars bij het uitoefenen van hun werk.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is onbezoldigd.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

ANBI
GEGEVENS

Welcome to Artists in Residence

Kunstenaarsinitiatief B93 is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting B93, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer:  ­8018 80 531

Kvk nummer:41031270

b93 BESTUUR

Bestuursleden

  • Voorzitter: Erik Terhost
  • Penningmeester: Michel Linnenbank
  • Bestuurslid: Debbie Voerman
  • Bestuurslid: Dagmar Veldhuis
  • Bestuurslid: Sietske Pelgrum